Vårt Fokus

Hos oss har vi «alle med» i fokus. Det å ha både barnehage og SFO under samme tak og uteområde, gir oss mulighet for en god overgang mellom barnehage og skole. Og overgang fra hjemme i permisjon til overgang å begynne i barnehagen. Barna som går i vår barnehage/ åpen barnehage og SFO, er vant med at det er lekekamerater i alderen 0-9 år.

Vår fokus er at barna i familier er samlet hos oss, men i hver sine avdelinger med samarbeid, lek og glede. Vi har stort fokus på naturen og det den gir oss. Vi har samarbeids partnere som Fra HageTil Mage, som både kurser oss og hjelper til med inspirasjon og pedagogiske samlinger/aktiviteter. Vi bruker gapahuken vår til både matglede og samlingstunder. Vi har samarbeid med musikk pedagog, som inspirer og hjelper oss med musikk glede. I vår barnehage leker vi BRAVO leken, se artikkel nedenfor.

 

Musikk i kofferten

Barnehagen, åpen barnehage og Sfo er med i et felles prosjekt, musikk i kofferten. Dette prosjektet skal sette fokus på den musikalske utviklingen hos barna og gjøre oss mer beviste på å bruke musikk i hverdagen i alle situasjoner. Flere ansatte får veiledning av de to musikk pedagoger fra musikk i kofferten.

 

Fra jord til bord

I vår barnehage/Sfo har vi fokus på at barna skal få oppleve naturen, og det den har å tilby. Vi har egne grønnsakskasser ute, som vi høster smaksprøver fra. 

 

 

BRAVO LEKEN, INKLUDERENDE SPRÅKSATSING

I vår barnehage leker vi BRAVO leken , for inkluderende språksatsing.

Vi vet nå at vi kan rigge en hjerne for livet! Innsatsen som gjøres de første 1000 dagene er avgjørende for barnas framtid – og “alle” er enig om det; hjerneforskere, samfunnsøkonomer, politikere og vi som arbeider med de yngste. Spørsmålet er: Hvordan gjør vi det?

Siden 2009 har Intempo arbeidet for konkrete tiltak for de aller yngste  – framfor kartlegging. Vi vet nemlig ikke alltid hvem det er av ettåringene som trenger noe ekstra, derfor gir vi tilbudet til alle barna og dette utjevner forutsetningene ved skolestart for flere! Gjennom fagseminar, kursrekker, samarbeid med Sparebankstiftelser og Egmont Fonden formidler vi vårt forslag til HVORDAN; intensiv språk- og sansestimulering, variert bevegelse, næringsrikt kosthold, trygg tilknytning og tilstrekkelig hvile.