Foreldresamarbeid

I barnehagen er det ulike utvalg og råd hvor foreldre er med. Foreldrerådet er hele foreldregruppen i barnehagen. Her er det valgt representanter fra hver avdeling til å representere i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU består av 4 foreldrerepresentanter. Av disse er det valgt to representanter til barnehagens SAMU (Samarbeidsutvalget).

Samarbeidsutvalget 2023/2024:

Foreldre representant (Leder for SU) Eirin Aamodt, eirinen_@hotmail.com 
Foreldre representant (FAU) Ove Økland
Ansatte representant Mariann Hollund
Ansatte representant May Liss van der Veen
Politisk representant Sola kommune Anne Inghild Johnsen Maldal
Eierstyrets representant: Siv Elin Mæland
Sekretær (Styrer) Synnøve Olsen Hatlestad E-Post