Foreldresamarbeid

I barnehagen er det ulike utvalg og råd hvor foreldre er med. Foreldrerådet er hele foreldregruppen i barnehagen. Her er det valgt representanter fra hver avdeling til å representere i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU består av 4 foreldrerepresentanter. Av disse er det valgt to representanter til barnehagens SAMU (Samarbeidsutvalget).

Samarbeidsutvalget 2019/2020:

Foreldre representant (Leder for SU) Jarle Tunheim E-Post
Foreldre representant (FAU) Alexsander Terjesen 
Ansatte representant Siri Ritland
Ansatte representant Geetha Anton
Politisk representant Sola kommune  
Eierstyrets representant: Knut Hollund
Sekretær (Styrer) Synnøve Olsen Hatlestad E-Post