Vår Historie

Lekeklossen barnehage startet i 1988 som et kortidstilbud.
Knøttetreffen åpen barnehage startet opp i 1995 og SFO - Etter skoletid startet i 1993. 
Småbarnsavdeling Knøttene startet i januar 2006. 
Etter omorganisering i 2004/2005 endret vi navn til Tananger menighetsbarnehage/SFO og utvidet barnehagen med en avdeling og flere ansatte. 

Fra 1.1.2016 endret vi navn på avdelingene våre. Småbarnsavdelingen med 1-3 åringer heter Noahs ark, og 3-5 åringene Hvalene. Skolestarter gruppa vår heter Maxi.  I fra 2019 delte vi Noahs ark i to småbarnsgrupper og Hval ble delt i to grupper, der en er skolestarter gruppe.

Barnehagen og SFO har atskilte regnskap og budsjett. Det er viktig at barnehagen og SFO får beholde sin egenart. Vi har hver vår base og flere aktivitetsrom/gymsal som vi deler.

Vi drive etter utvidet formålsparagraf som betyr at vi vektlegger de kristne grunnverdier. Barnehagen/SFO har sin egen visjon som vi har utarbeidet og som er plattform for hele personalet.