Familiesenteret

Familiesenteret er et gratis tverrfaglig tilbud til foreldre, barn og ungdom.

De ansatte har helsefaglig-, pedagogisk og sosialfaglig bakgrunn.

Du vil møte godt kvalifisert personale som tar deg på alvor.

 

Kontaktinfo Familiesenteret

familiesenteret@sola.kommune.no

40921003

Familiesenteret Nettside