Barnehageloven

Stortinget har i barnehageloven 17. juni 2005 nr. 64 fastsatt overordnede bestemmelser om barnehagens formål og innhold, jf. §§ 1, 2 og 3.

Du kan lese mer om dette i linken nedenunder.

Barnehageloven