Foreldreundersøkelsen 2019

Her er resultater fra Tananger Menighetbarnehages Foreldreundersøkelse i 2019.

Foreldreundersøkelsen 2019

 

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Tananger Menighetsbarnehage  (2019)

2019

37 / 47 (78,72 %)

 

23.03.2020

 

 

Tananger Menighetsbarnehage  (2019)

Ute- og innemiljø

3,8

Relasjon mellom barn og voksen

4,4

Barnets trivsel

4,8

Informasjon

3,9

Barnets utvikling

4,3

Medvirkning

3,7

Henting og levering

4,4

Tilvenning og skolestart

4,4

Tilfredshet

4,3