Foreldreundersøkelsen

Her er resultater fra Tananger Menighetsbarnehages Foreldreundersøkelse i 2021.

Foreldreundersøkelsen 2021

 

Utvalg

År

Besvarte / Inviterte

Prikket

Sist oppdatert

Tananger Menighetsbarnehage  (2021)

2021

44 / 56 (78,57 %)

 

22.12.2021

 

 

Tananger Menighetsbarnehage  (2021)

Ute- og innemiljø

4,0

Relasjon mellom barn og voksen

4,7

Barnets trivsel

4,8

Informasjon

4,1

Barnets utvikling

4,6

Medvirkning

4,1

Henting og levering

4,5

Tilvenning og skolestart

4,5

Tilfredshet

4,6