Betalingssatser

Foreldrebetaling i Tananger menighets SFO fra og med 01.08.2018:
 
100 % plass  kr 2650,- pluss matpenger kr 250,- Totalt kr 2900,- 60 % plass, mandag, tirsdag, onsdag kr 1950,- pluss matpenger kr 150,- Totalt kr 2100,-
 
Foreldrebetaling og matpenger betales i 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.