Betalingssatser

Foreldrebetaling i Tananger menighets SFO fra og med 01.08.2021:
 
100 % plass  kr 2950,- pluss matpenger kr 250,- Totalt kr 3200,-

60 % plass, mandag, tirsdag, onsdag kr 2170,- pluss matpenger kr 150,- Totalt kr 2320,-
 
Foreldrebetaling og matpenger betales i 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.

Fra og med høsten 2021 vil det være søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Det vil gis 25 % moderasjon til eldste barn på SFO. 

Fra og med høsten 2022 vil det være 12 timers gratis SFO for alle 1.klassinger. Disse 12 timene vil automatisk trekkes fra faktura hver måned.