Åpningstider

Mandagene blir brukt til å ha to aldersinndelte sanggrupper; babysang (0-12mnd) og småbarnssang (1-3 år). Babysang blir holdt i kirkerommet mens barnehagens lokaler i kafeen er åpne for fri lek for de som ønsker det.

Torsdagene blir brukt til ulike temaer. Hver måned har sitt tema og vi har faste dager med ball&trall i kirkens gymsal, form&farge, lekedager med litt ekstra kos, og veiledning rettet mot foreldrene. Se egen semesterplan for mer info. 

 

DAGSPLAN

Mandag: 

09:30 - Knøttetreffen åpner Frilek 

10.30 - Småbarnssang  (fra ca 9mnd)  Frilek for de minste 

11.00 - Lunsj (ta med niste) 

11.30 - Babysang i kirka (0-10 mnd)    Frilek/soving for de største

12.45 - Ryddetid

13.00 – Knøttetreffen stenger

Torsdag:  

09:30 - Knøttetreffen åpner Frilek 

10.30 - samling/aktivitet/tema 

11.00 - lunsj (ta med niste) 

11.30 - frilek/aktivitet 

12.15 - Ryddetid

12.30 - Knøttetreffen stenger

 

Knøttetreffen følger skolens ferier/fridager

Første dag: 24.august

Høstferie: 5. – 9.oktober

Juleferie: 21.des – 4.januar

Vinterferie: 1. – 5.mars

Påskeferie: 29.mars – 5.april

Kr.himmelfartsdag: 13.mai

17.mai stengt

2. Pinsedag: 24. juni

Siste dag før sommeren: 17.juni

 

NB: Knøttetreffen åpner med redusert drift fra 25.05. Følg med på Facebook-siden for mer informasjon.

 

For mer informasjon se vår Facebook side: Knøttetreffen - åpen barnehage i Tananger kirke