Hvorfor Tananger Menighetsbarnehage/SFO?

Liten barnehage/SFO , der alle kjenner alle. Stabilt personale. Store ute og inne lekeområder.Egen gymsal. Egen ballbinge.